ANPI logo

Krátka prehliadka Jósvafő

:
1,4 km
:
60 min
:
ľahká
:
+10 °C
:
73 (sem a tam 146)

Cezhraničný jaskynný systém Baradla-Domica o dĺžke 28 km je najvýznamnejším zástupcom podzemného sveta, zapísaného na Zoznam svetového dedičstva a zároveň druhou najdlhšou sústavou jaskýň v Maďarsku. Stáročia známa jaskyňa Baradla, ktorá má viacero vchodov, je jaskyňou s najdlhšou históriou skúmania v Maďarsku. Vchod pri obci Jósvafő, vybudovaný pod vedením Pétera Kaffku v roku 1928 umožňuje návštevy jaskyne bez nutnosti opakovania trás. Je východzím bodom krátkych prehliadok od obce Jósvafő.

V prvej polovici prehliadky nie sú takmer žiadne kvaple, lebo tunajšie horniny neumožňujú ich vznik. Avšak aj táto skalnatá časť jaskyne má svoje zaujímavosti: po trase vidno vrásy, zlomy či vrstvy hornín. V druhej polovici trasy sa siene stávajú čoraz zdobenejšími, divoké útvary sa menia na ladné, trasa vedie medzi zvláštnymi útvarmi, až po Sieň obrov, ktorá predstavuje najvýznamnejší bod prehliadky. Tu, v najväčšej sieni jaskynného systému je neobyčajný nielen pohľad, ale aj akustika!

12:00

3000 Ft /
2250 Ft /
300 Ft /
0 Ft /
envelope

Zostaňte informovaní!

Prihlás sa na odber noviniek a získaj čerstvej správy, informácie o zaujímavostiach a atrakciách z územia Národného parku Aggtelek a z jeho okolia.
Prihlás sa na odber noviniek a získaj čerstvej správy, informácie o zaujímavostiach a atrakciách z územia Národného parku Aggtelek a z jeho okolia.
    Túry a programy
    Informácie o túrach
    Významné lokality
    Environmentálna výchova
    O parku
3758 Jósvafő,
Tengerszem oldal 1.
Európsky fond regionálneho rozvoja - Budujeme partnerstvá - Informácie o projekte
Informácie, uvedené na tomto webovom sídle, nemusia nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.
  |