ANP Igazgatóság
ANPI logo

Álláspályázat

Pályázatok
Közzétéve
2020. július 21.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Jogi, Igazgatási és Birtokügyi Osztály

jogi és titkársági referens

munkakör betöltésére. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Részvétel az Igazgatóságon belüli folyamatok lebonyolításában,
 • Közreműködés a napi működéshez szükséges belső szabályzatok és folyamatok előkészítésében és elkészítésében,
 • Más szervezeti egységek által előkészített utasítások, továbbá belső szabályzatok, válaszlevelek tervezetének véleményezése, szükség esetén közreműködés azok előkészítésében,
 • Az Igazgatóság feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok, valamint azok változásainak figyelemmel kísérése és közreműködés az Igazgatóság munkatársainak előbbiekkel kapcsolatos folyamatos tájékoztatásában,
 • Közreműködés az elektronikus ügyintézés lebonyolításában,
 • Részvétel a jogszabály-tervezetek véleményezésében,
 • Jogi jellegű iratok, szerződések előkészítése, szerkesztése, véleményezése,
 • Válaszlevél tervezetek készítése, rendszeres jelentések elkészítése,
 • Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások nyújtása,
 • Az osztályvezető által meghatározott egyéb eseti feladatok ellátása.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Főiskola, Egyetem, felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, jogász, igazgatásszervező, munkaügyi és társadalombiztosítási, igazságügyi igazgatási, vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, jogi asszisztens végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat.
 • Iratkezelő rendszerek használatában szerzett gyakorlat.
 • B - kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság


Elvárt kompetenciák:

 • Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás.
 • Elhivatottság.
 • Pontos,- precíz munkavégzés.
 • Nagyfokú önállóság, gyors, hatékony munkavégzés.
 • Kiváló kommunikációs készség.
 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:

2020. augusztus 10.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sándor Katalin nyújt, a 06-48-506-000-os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1326/2020., valamint a munkakör megnevezését: „jogi és titkársági referens”.
 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „jogi és titkársági referens” megjelölést kérjük feltüntetni.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje:

2020. augusztus 31.

  Túrák és programok
  Túrainformációk
  Kiemelt helyszínek
  Környezeti nevelés
  A parkról
ANP Igazgatóság
Cím3758 Jósvafő,
Tengerszem oldal 1.
Igazgatóság+36 48 / 506 000
Fax
E-mailinfo.anp@t-online.hu
Aggteleki Nemzeti Park
Turisztika+36 48 / 503 001
E-mailnaturinform.anp@gmail.com
Megközelítés
Európai Regionális Fejlesztési Alap - Partnerséget építünk
A honlapon található információk nem feltétlenül tükrözik az EU hivatalos véleményét.
© Minden jog fenntartva! - 2019
  |  
ANP Igazgatóság