ANPI logo

Hucul lovak legeltetése az Aggteleki-karszton (projekt gépbemutató)

Pályázatok
Text.Published
2021. június 15.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2016-ban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében (KEHOP-4.1.0-15-2016-00049) jelentős, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány által biztosított mintegy 718 millió Ft pályázati forrás keretében az állattartási infrastruktúra fejlesztésére és a gyepterületek természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges eszközök beszerzésére került sor. 

A fejlesztés magában foglalja a szakaszolt legeltetés eszközeinek (mobil karámrendszer, mobil villanypásztor rendszer stb.) beszerzését, a szakszerű állattartáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztését és a takarmány minőségének megtartására alkalmas szénatárolók építését.

Az 1980-as évek közepén került az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósághoz egy néhány egyedből álló hucul lóállomány, amely napjainkra egy közel 200 egyedből álló ménessé fejlődött. Az Igazgatóság gondozásában levő ménesállomány mára az ország első számú hucul törzstenyészetének mondható. A hucul ménes tartásának fő célja a génmegőrzés, amely az ősi kancacsaládok vérvonalának fenntartásával biztosítható.

A genetikai örökséget képviselő hucul kislovak megőrzése, fajtafenntartása mellett az Igazgatóság feladata az Aggteleki-karszton található értékes gyepes élőhelyek megőrzése, így a ménesnek a természetvédelmi területkezelésben is fontos szerepe van.

A fejlesztés kiindulási alapja, hogy a Gömör-Tornai-karszton a szerény termőképességű talajok miatt évszázadok óta az állattartás volt az egyik legjellemzőbb mezőgazdasági tevékenység, az üde termőhelyeket kaszálták és szarvasmarhával, lóval legeltették. Sajnos mára a hegyvidéki területeken megfigyelhető, hogy a rendszeres használat és a legeltetés hiánya miatt a még fennmaradt gyepek faji sokfélesége, természetessége jelentősen lecsökken, megindul a cserjésedés, beerdősülés folyamata. Az Igazgatóság ezen gyepterületek, kaszálók ökológiai jelentőségét ismerve, a hagyományosnak mondható ménesi legeltetéssel, félrideg tartással igyekszik megteremteni a fenntartható tájhasználatot. Az állatok szelektíven legelnek, ami elősegíti a terület mozaikosságának megőrzését, növeli diverzitását. A legeltetés hatására elterjednek az évelő fűfélék, elősegítve a gyep záródását, így megakadályozva az özönnövények terjedését és a cserjésedést. Az Igazgatóság a hucul ménessel az utóbbi években mintegy 200 ha területet legeltetett rendszeresen.

A természetvédelmi fejlesztések megvalósítására kiírt KEHOP projekt keretében az Igazgatóság azt a célt tűzte ki, hogy 573 ha-on valósítja meg a szakaszolt legeltetést Aggtelek, Jósvafő, Szin, Szinpetri, Égerszög, Teresztenye települések határában.

A beszerzett gépek, eszközök a 2021. június 10-én Jósvafőn tartott rendezvényen kerülnek kiállításra az érdeklődők számára, melyet a hucul lovak körmölésének bemutatása színesített. 

Képgaléria


envelope

Text.NewsletterCallTitle

Text.NewsletterCallSummary
Text.NewsletterCallSummary
    Túrák és programok
    Túrainformációk
    Kiemelt helyszínek
    Környezeti nevelés
    A parkról
Text.ANPHeadquarter
Text.HeadquarterAddressText.HeadquarterAddressValue
Text.HeadquarterPhoneText.HeadquarterPhoneValue
Text.HeadquarterEmailText.HeadquarterEmailValue
Text.ANPPark
Text.ParkPhoneText.ParkPhoneValue
Text.ParkEmailText.ParkEmailValue
Text.Directions
Text.PrivacyPolicy
Text.HandicapPolicy
Text.CookiePolicy