ANPI logo

Figyelem!

Text.Published
2021. október 29.

Megjelent a Kormány 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. alcíme a következő 2. §-sal egészül ki:

„2. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal,

illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön utasként a maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje."


A fenti rendelet értelmében kérjük kedves vendégeinket, hogy 2021. november 1-től a Vörös-tói túra után a gépjárművezetőknek Jósvafőről a Vörös-tói parkolóba autóbusszal történő visszaszállítása során a maszkviselés szabályait tartsák be.


Köszönjük megértésüket!

envelope

Text.NewsletterCallTitle

Text.NewsletterCallSummary
Text.NewsletterCallSummary
    Túrák és programok
    Túrainformációk
    Kiemelt helyszínek
    Környezeti nevelés
    A parkról
Text.ANPHeadquarter
Text.HeadquarterAddressText.HeadquarterAddressValue
Text.HeadquarterPhoneText.HeadquarterPhoneValue
Text.HeadquarterEmailText.HeadquarterEmailValue
Text.ANPPark
Text.ParkPhoneText.ParkPhoneValue
Text.ParkEmailText.ParkEmailValue
Text.Directions
Text.PrivacyPolicy
Text.HandicapPolicy
Text.CookiePolicy