ANPI logo

Álláspályázat

Text.Published
Invalid date

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő – a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Jogi, Igazgatási és Birtokügyi Osztály titkárnő munkakör ellátására. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye:

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Gondoskodik az Igazgatóság titkársági feladatainak, az adminisztrációnak az ellátásáról, illetve elvégzi a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, igazgatói utasításoknak való megfeleltetést (ügyiratkezelés, iratkezelés, selejtezés), valamint segíti az igazgató tevékenységének szervezését és ellátását.
 • Egyezteti és nyilvántartja az igazgató napi, heti szakmai programjait, nyilvántartást vezet az azokkal kapcsolatos határidőkről, amely alapján tájékoztatja az igazgatót.
 • Az igazgató személyéhez, hivatalos vendégeinek fogadásához kapcsolódó feladatokat lát el.
 • Végzi az ügyfélforgalommal kapcsolatos ügyfélfogadási tevékenységet (az ügyfélfogadás rendjével kapcsolatosan felvilágosítást ad).
 • Az ügykezelés szabályai szerint eljárva szervezi a feladatellátással kapcsolatos belső kapcsolattartást.
 • Az igazgató által hatáskörébe utalt ügyekben iratszerkesztést végez, továbbá kiadmányozásra előkészíti az iratokat, szükség esetén gépírói és egyéb adminisztratív feladatokat lát el.
 • Kezeli az Igazgatóság telefonközpontját, fénymásoló készülékeit.
 • Ellátja az iratkezeléssel, az irattározással, valamint az ügyiratok selejtezésével összefüggő feladatokat.
 • Közreműködik az Iratkezelési Szabályzat végrehajtásában, kezeli az ügyiratokat, ellátja az Igazgatóság adminisztratív és ügyviteli, ügykezelési feladatait, határidő nyilvántartást vezet.
 • Ellátja az Igazgatóságra érkező küldemények átvételét, átadását, érkeztetését, iktatását, a beérkező posta bontását. A beérkező üzeneteket nyilvántartja és továbbítja.
 • Gondoskodik a kiadmányozásra előkészített iratok iktatásáról, kiadmányozást követően szükség szerint továbbításukról (postázás, személyes átadás stb.).
 • Elvégzi a kimenő ügyiratok címzési, postázási feladatait. Ellátja a kimenő postai küldemények nyilvántartását.
 • A vezetői szignálást követően ellátja az ügyiratok illetékes ügyintézők részére történő szétosztásával kapcsolatos teendőket. A szignált ügyiratokat, a kiadmányozott utasítást, körlevelet, ügyiratot szétosztja.
 • Összehívja az Igazgatóság működését segítő fórumokat, elkészíti és kezeli a jegyzőkönyveket, emlékeztetőket.
 • Felel a bélyegzők kiadásáért és nyilvántartásáért.
 • Gondoskodik a titkárság működéséhez szükséges beszerzések intézéséről.

 

 Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • Iratkezelői rendszer használatában szerzett gyakorlat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat.
 • B – kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság.
 • Alapfokú angol nyelvtudás.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Pontos,- precíz munkavégzés.
 • Nagyfokú önállóság, gyors, hatékony munkavégzés.
 • Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás.
 • Elhivatottság.
 • Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 2021. november 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sándor Katalin nyújt, a 06-48-506-000-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/231/2021, valamint a munkakör megnevezését: „titkárnő”.
 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „titkárnő” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 2021. november 24.

envelope

Text.NewsletterCallTitle

Text.NewsletterCallSummary
Text.NewsletterCallSummary
  Túrák és programok
  Túrainformációk
  Kiemelt helyszínek
  Környezeti nevelés
  A parkról
Text.ANPHeadquarter
Text.HeadquarterAddressText.HeadquarterAddressValue
Text.HeadquarterPhoneText.HeadquarterPhoneValue
Text.HeadquarterEmailText.HeadquarterEmailValue
Text.ANPPark
Text.ParkPhoneText.ParkPhoneValue
Text.ParkEmailText.ParkEmailValue
Text.Directions
Text.PrivacyPolicy
Text.HandicapPolicy
Text.CookiePolicy