BARLANGOK ÉS KARSZTOK NEMZETKÖZI ÉVE

Közzétéve
2022. szeptember 30.

Esztramosi Pantó-barlang 


FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS


Az Esztramosi Pantó-barlang a Szalonnai-karszt területéhez tartozó Esztramos-hegy VI. és V. bányászati szintje között található. 

A fokozottan védett barlang bejáratához vezető Flórián-táró Bódvarákótól mintegy 1,5 km-re ÉK-re, az Esztramos-hegy Bódva-völgy irányába néző, ÉNy-i oldallejtőjének középső részén nyílik. A barlang hossza 470 m vertikális kiterjedése 29 m.

LEGFŐBB BARLANGTANI ÉRTÉKEK

A fokozottan védett barlang kiemelkedő értékét hipogén keletkezési módja, a képződmények rendkívüli gazdagsága, változatossága, egymásra épülése, valamint a tömeges és változatos borsókő és heliktit képződmények együttesen adják.

A BARLANG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A barlang középső-triász korú, világosszürke kristályos Steinalmi Formáció metamorf mészkövében, freatikus körülmények között alakult ki. A tektonikusan preformált barlang jellegzetessége, hogy a természetes barlangüregek, tektonikus hasadékjáratok, valamint a mesterséges tárószakaszok, fejtési üregek szoros egymásutániságban követik, illetve keresztezik egymást.

A barlangból közel 1000 m3 bányatörmelék lett eltávolítva, de ennek ellenére számos ponton részben vagy teljesen továbbra is eltömi a járatokat a bányászat által idetermelt törmelék. A barlang morfológiájára jellemzőek a limonittelérek mentén kialakult limoniteres-kalciteres hasadékok, a nagyobb termeket és hasadékokat összekötő szűkebb átjárók, valamint oldott gömbfülkék. A legszebb korróziós formák az Elágazóból induló körjáratban figyelhetőek meg, a barlang ezen szakaszán a képződmények nem takarják az erősen legömbölyített, korróziós üstökkel, kőhidakkal és kis ablakokkal tagolt falakat. A képződménymentes üregek között kisebb ovális teremben inaktív, erőteljesen visszaoldott cseppkövek és kipreparálódott limonitrétegek között borsóköves visszaoldott cseppkőlefolyások és tömegesen nőtt kalcitszálak figyelhetők meg.


A barlangban jellemzők a különféle, változatos mennyiségben és kifejlődésben megjelenő képződmények egymásra települése (pl. limonitos/kalcitos kérgen, esetleg cseppkőlefolyáson borsókövek, rajta szegfűkalcitok vagy heliktitek). Az Esztramosi Pantó-barlang leglátványosabbak képződményei a külső behatásoktól védett kisebb fülkékben maradtak meg víztiszta szkalenoéderes kalcit kristályok, valamint tömeges heliktitbokrok formájában.

ÉLŐVILÁGA

Kis számú kis patkósorrú denevér megfigyelési adatai ismertek.

FELSZÍNI TERÜLETE

Az Esztramos-hegy VI. és V. bányászati szintje között található, egykori Flórián bányatáróból nyílik.

HASZNOSÍTÁS

A fokozottan védett barlang nem látogatható, a barlang csak kutatási célból kereshető fel.

Gruber Péter, Kiss Klaudia

Fotó: Egri Csaba, Kovács Richárd