Álláspályázat

Közzétéve
2022. december 20.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő – a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájegység Természetmegőrzési csoportvezető munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3916 Bodrogkeresztúr, Óvásártér u. 14., belterület HRSZ: 378/12, 378/13 – tényleges munkavégzés helye,
 2. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Zempléni Tájegység és az ANPI működési területe,
 3.  Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. – székhely.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:


 • Az Igazgatóság működési területére vonatkozólag ellátja az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott erdőterületek, továbbá a fásítások telepítésével, kezelésével, kitermelési tevékenységeivel kapcsolatos adatszolgáltatási és kezelési javaslat készítési tevékenységet;
 • Részt vesz a körzeti erdőtervezés teljes folyamatában;
 • Részt vesz a természeti értékekre vonatkozó adatok gyűjtésével és szolgáltatásával kapcsolatos feladatok szervezésében és végzésében;
 • Megkeresés esetén adatot szolgáltat, tényt közöl, természetvédelmi kezelői véleményt ad, szakértőként közreműködik a hatósági eljárásokban;
 • Részt vesz közhiteles természetvédelmi nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokban;
 • Közreműködik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő (természetvédelmi kezelés, oktatás-bemutatás, biotikai adatok gyűjtése, pályázati közreműködés, természetvédelmi területkezelés) feladatok ellátásában;
 • Feladata a szervezeti egység vezetőjének irányításával a vezetésére bízott csoport munkájának szervezése;
 • Feladata a felügyelete alatt működő beosztott foglalkoztatottak munkájának irányítása és ellenőrzése;
 • Gondoskodik a vezetése alatt álló csoport feladatainak határidőben történő teljesítéséről.

 

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, okleveles erdőmérnöki szakképzettség, vagy annak próbaidő alatt történő megszerzése,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel),
 • Felhasználói szintű számítógépes térinformatika alkalmazás ismeretek (ArcGIS, QGIS, DigiTerra).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • erdészeti szakterületen szerzett gyakorlat,
 • terhelhetőség, megbízhatóság,
 • nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • határozott fellépés,
 • pontos,- precíz munkavégzés,
 • a természetvédelem terén, vagy természetvédelmi kezelőnél korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat,
 • széles körű (több fajcsoportra kiterjedő) fajismeret,
 • alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában,
 • egyéb mezőgazdasági szakterületen szerzett ismeretek, tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Elhivatottság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása szükséges),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 2023. január 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Felházi László nyújt, a 06-30-519-10-96-os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/270/2022, valamint a munkakör megnevezését: „Természetmegőrzési csoportvezető”
 • Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „Természetmegőrzési csoportvezető” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 2023. január 31.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • anp.nemzetipark.gov.hu
 • www.anp.hu
 • kozszolgallas.gov.hu

                                                                                                         

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.