Álláspályázat

Közzétéve
2023. január 20.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő – pályázatot hirdet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Osztály „gazdasági ügyintéző” munkakör ellátására. 

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű, tartósan távollevő helyére, 2024. április 12-ig tartó munkaviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Munkavállalókkal/partnerekkel kapcsolatos követelés- és kötelezettségállomány nyilvántartásba vétele, illetve a kezelésével kapcsolatos ügyirat forgalom lebonyolítása.
 • Az ANPI tevékenységéhez kapcsolódó számlák, szerződések érkeztetése, nyilvántartás vezetése.
 • Az ANPI tevékenységével kapcsolatos számlák kiállítása, folyószámla nyomon követése, pénzügyi teljesítés figyelése. Fizetési tájékoztatók, egyenlegközlők megküldése.
 • Nyilvántartások, kimutatások és összesítések készítése.
 • Közreműködés a leltározási feladatokban.
 • Pénzügyi feladatok előkészítése és végrehajtásukban való közreműködés. Az általános működéshez kapcsolódó gazdasági és adminisztratív feladatok ellátása.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnáziumi végzettség (érettségi),
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Internet),


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Főiskola/egyetem, közigazgatási, pénzügyi-számviteli területen szerzett felsőfokú végzettség,
 • Mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Pénzügyi-számviteli szakképzettség,
 • Kimutatások összeállításában szerzett gyakorlat,
 • A Forrás.Net ügyviteli rendszer ismerete,
 • Költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,
 • Pénzügyi és számviteli területen szerzett szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

 • precíz, pontos, önálló munkavégzés,
 • szakmai elhivatottság és felelősségtudat,
 • megbízhatóság, információk bizalmas kezelése,
 • lényeglátás, komplex gondolkozás,
 • jó írásbeli és szóbeli kifejezőképesség,
 • terhelhetőség, rugalmasság,
 • stressztűrő képesség,
 • segítőkészség, nagyfokú együttműködési készség,
 •  problémamegoldó és konfliktuskezelő készség,
 • önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:

 2023. február 01.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyenes Enikő nyújt, a 48/506-000-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/18/2023, valamint a munkakör megnevezését: „gazdasági ügyintéző”.
 • Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként az „gazdasági ügyintéző” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje:

2023. február 08.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • anp.nemzetipark.gov.hu
 • www.anp.hu