Álláspályázat

Közzétéve
2023. december 21.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő – a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájegység állami természetvédelmi őr munkakör betöltésére. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3916 Bodrogkeresztúr, belterület HRSZ: 378/13 – tényleges munkavégzés helye,

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Zempléni Tájegység és az ANPI működési területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. – székhely.

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• A vonatkozó jogszabályokban meghatározott természetvédelmi őri feladatok ellátása.

• Közreműködés az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő (természetvédelmi kezelés, oktatás-bemutatás, biotikai adatok gyűjtése, pályázati közreműködés, természetvédelmi területkezelés) feladatok ellátásában.

• Az őrkerületét érintő tevékenységek felügyeletének ellátása.

• Őrkerületében, illetve az ANPI működési területén ellenőrzi a természet védelmére vonatkozó előírások betartását, figyelemmel kíséri a védett természeti területek és értékek állapotát.

• Közreműködik a Natura2000 területekkel kapcsolatos ellenőrzésekben, ügyintézésekben.

• A természetvédelem érdekeit sértő jogellenes cselekmény esetén eljárást kezdeményez az elkövető személyekkel, szervezetekkel szemben, külön jogszabályokban meghatározott intézkedéseket foganatosít.

• Közreműködik egyéb természetvédelmi kezelői- és vagyonkezelői feladatok ellátásában.

• Őrkerületében kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes hatóságokkal, települési önkormányzatokkal, szakmai- és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel.

• Részt vesz az őrszolgálati tevékenységet érintő akciók lebonyolításában.

• Közreműködik a kutatási feladatok tervezésében, lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.

• Közreműködik az ismeretterjesztési, oktatási, bemutatási feladatok lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett biológiai, erdészeti, földrajzi, geológiai, kertészeti, tájépítészeti, környezetvédelmi, mezőgazdasági, ökológiai, természetvédelmi, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási szakképzettség, vagy jogász képesítés,

• „B” kategóriás jogosítvány, 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó – külön jogszabály szerinti – feltételeknek való megfelelés,

• Terepi munkához, valamint a hatósági intézkedésekhez szükséges jó fizikai állapot,

• Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatásban szerzett gyakorlat,

• Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás

• Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,

• Kiváló kommunikációs készség,

• Határozott fellépés,

• Pontos, precíz munkavégzés,

• Idegennyelv ismeret (angol, német, szlovák),

• A természetvédelem terén, vagy természetvédelmi kezelőnél korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat,

• Széles körű (több fajcsoportra kiterjedő) fajismeret,

• Alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában,

• Felhasználói szintű számítógépes térinformatika alkalmazás ismeretek (ArcGIS, QGIS).

• Erdő-, vad- vagy mezőgazdasági szakterületen szerzett ismeretek, tapasztalat,

• Terepjáró gépjármű terepi vezetési gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

• Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

• Pontos,- precíz munkavégzés.

• Nagyfokú önállóság, gyors, hatékony munkavégzés.

• Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás.

• Elhivatottság


 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása szükséges), 

• nyilatkozat büntetlen előéletről, 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.  

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja:

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. január 12.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Felházi László nyújt, a 06-30-519-10-96-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/262/2023, valamint a feladatkörmegnevezését: állami természetvédelmi őr.

• Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: a „HR/262/2023” ,valamint a munkakör megnevezését: állami természetvédelmi őr.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 2024. január 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•      anp.nemzetipark.gov.hu

•      www.anp.hu

•      kozszolgallas.gov.hu

 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.