Álláspályázat

Közzétéve
2023. december 22.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő – a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájegység pénzügyi referens feladatkör betöltésére. 


A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3916 Bodrogkeresztúr, belterület HRSZ: 378/13 – tényleges munkavégzés helye,

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Zempléni Tájegység és az ANPI működési területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. – székhely.

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Számlázás előkészítése;

• Beérkező számlák formai, számszaki ellenőrzése, továbbítása 

• Értékesítéshez kapcsolódó szállítólevelek, számlák nyilvántartása, ellenőrzése;

• Értékesítések vevőnkénti analitikus nyilvántartása;

• Bevételek és kiadások analitikus nyilvántartása;

• Gépkocsik, munkagépek menetleveleinek, üzemanyag felhasználásának havi feldolgozása, továbbítása 

• Közreműködés projektekkel kapcsolatos pénzügyi feladatokban, a vonatkozó projektek költségvetésének állandó nyomon követésében, a vonatkozó uniós és hazai pénzügyi szabályok figyelemmel kísérése, betartása és betartatása;

• Közreműködés az elkülönített könyvelés megszervezésében, felügyeletében

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság.

• Cselekvőképesség.

• Büntetlen előélet 

• legalább gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés Pénzügyi és számviteli területen szerzett szakmai tapasztalat,

• pénzügyi adminisztráció, ill. számvitel, könyvelés területén szerzett min. 1 évestapasztalat

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Internet)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, Főiskola /egyetem, közgazdasági, pénzügyi-számviteli területen szerzett felsőfokú végzettség,

• Mérlegképes könyvelői végzettség,

• A Forrás. Net ügyviteli rendszer ismerete,

• Európai Unió által finanszírozott projektek pénzügyi, számviteli területén szerzett tapasztalat

• Költségvetési szervnél szerzett tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

• precíz, pontos, önálló munkavégzés,

• szakmai elhivatottság és felelősségtudat,

• megbízhatóság, információk bizalmas kezelése,

• lényeglátás, komplex gondolkozás,

• jó írásbeli és szóbeli kifejezőképesség,

• terhelhetőség, rugalmasság,

• stressztűrő képesség,

• segítőkészség, nagyfokú együttműködési készség,

• problémamegoldó és konfliktuskezelő készség,

• önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség. Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása szükséges), 

• nyilatkozat büntetlen előéletről, 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.  

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja:

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. január 12.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Felházi László nyújt, a 06-30-519-10-96-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/265/2023 valamint a munkakörmegnevezését: pénzügyi referens

• Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „HR/265/2023” ,valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 2024. január 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•      anp.nemzetipark.gov.hu

•      www.anp.hu

•      kozszolgallas.gov.hu

 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.