Álláspályázat

Pályázatok
Közzétéve
2024. április 15.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő – a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető feladatkör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony (6 hónap próbaidővel)

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő. 

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Ellátandó fő feladat:

 • a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkájának szakmai irányítása és felügyelete.


 Főbb tevékenységi körök:

 • Koordinálja a vonatkozó hatályos – kiemelten az államháztartásra és annak működési rendjére, valamint a számvitelre vonatkozó – jogszabályok által a gazdasági szervezetre vonatkozó feladatok ellátását, a költségvetési tervezést, a költségvetés végrehajtásának irányítását, a beszámolást, számviteli nyilvántartások vezetését, az állami vagyon kezelésének funkcionális irányítását és ellenőrzését;
 • Ellátja a jogszabályokban és külön szabályzatokban meghatározott költségvetési tervezési, könyvvezetési, beszámolási, információszolgáltatási, előirányzat-felhasználási és módosítási, számviteli, nyilvántartási, ellenőrzési, felügyeleti feladatokat;
 • Elkészíti a jogszabályokban előírt pénzügyi és számviteli belső szabályzatokat; a szabályzatok esetében gondoskodik a jogszabályváltozások átvezetéséről;
 • A hatályos jogszabályok és egyéb szabályozók figyelembevételével kidolgozza az Igazgatóság pénzügyi, számviteli rendszerét;
 • Ellátja a pénzkezeléssel, számlavezetéssel, házipénztárral kapcsolatos felügyeleti feladatokat;
 • Gondoskodik az Igazgatóság működésének pénzügyi ellenőrzéséről, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzésről, valamint – a jogszabályban meghatározott rend szerint – segíti a felügyeleti és egyéb szervek által végzett pénzügyi és számviteli ellenőrzést;
 • Végzi a területi szervezeti egységek és látogatóhelyek gazdálkodásának pénzügyi irányítását, felügyeletét, folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi fegyelem érvényesülését;
 • Ellátja az irányadó jogszabályok, továbbá a felügyeleti szerv és egyéb hatóságok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget;
 • Végzi a területi szervezeti egységek és látogatóhelyek gazdálkodásának pénzügyi irányítását, felügyeletét, folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi fegyelem érvényesülését;
 • Részt vesz a vagyon hasznosítási, valamint a felesleges vagyontárgyak értékesítési eljárásainak lebonyolításában;
 • Ellenőrzi az Igazgatóság bevételi terveit, és folyamatosan felügyeli annak alakulását.
 • Gondoskodik a folyamatokba épített ellenőrzések megvalósításáról, évente elkészíti az Igazgatóság kockázatkezelését;
 • Közreműködik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földügyi Központ felé teljesítendő adatszolgáltatásban;
 • Biztosítja a Gazdálkodási Szabályzat és a szervezet ügyrendjének valamint az egyéb, működését érintő belső szabályzatoknak az elkészítését, naprakészen tartását és biztosítja, ellenőrzi azok betartását.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség (főiskola, egyetem), mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon, 
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete,
 • Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi vezetői gyakorlat,
 • ForrásNet rendszer ismerete,
 •  ÁBPE képzésen való részvételről tanúsítvány,
 • Angol nyelvismeret.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Terhelhetőség, megbízhatóság,
 • Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Határozott fellépés,
 • Pontos,- precíz munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja:

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. május 03.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árvai-Kovács Szilvia gazdasági igazgatóhelyettes nyújt, a 06-30-370-1500-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/94/2024, valamint a feladatkör megnevezését: „osztályvezető”.
 • Elektronikus úton az anpi@anpi.hu  e-mail címen. A levél tárgyaként az „osztályvezető” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2024. május 15.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • anp.nemzetipark.gov.hu
 • www.anp.hu
 • kozszolgallas.gov.hu

 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.