Álláspályázat

Pályázatok
Közzétéve
2024. május 31.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő – a Kormányzati igazgatásról szóló 018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Jogi, Igazgatási és Birtokügyi Osztály iratkezelési ügyintéző feladatkör ellátására

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye:

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Gondoskodik az Igazgatóság titkársági feladatainak, az adminisztrációnak az ellátásáról, illetve elvégzi a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, igazgatói utasításoknak való megfeleltetést (ügyiratkezelés, iratkezelés, selejtezés), valamint, segíti az igazgató tevékenységének szervezését és ellátását.
 • Közreműködik az Iratkezelési Szabályzat végrehajtásában, kezeli az ügyiratokat, ellátja az Igazgatóság adminisztratív és ügyviteli, ügykezelési feladatait, határidő nyilvántartást vezet.
 • Ellátja az Igazgatóságra érkező küldemények átvételét, átadását, érkeztetését, iktatását, a beérkező posta bontását. A beérkező üzeneteket nyilvántartja és továbbítja.
 • Gondoskodik a kiadmányozásra előkészített iratok iktatásáról, kiadmányozást követően szükség szerint továbbításukról (postázás, személyes átadás stb.).
 • Elvégzi a kimenő ügyiratok címzési, postázási feladatait. Ellátja a kimenő postai küldemények nyilvántartását.
 • A vezetői szignálást követően ellátja az ügyiratok illetékes ügyintézők részére történő szétosztásával kapcsolatos teendőket. A szignált ügyiratokat, a kiadmányozott utasítást, körlevelet, ügyiratot szétosztja.
 • Ellátja az iratkezeléssel, az irattározással, valamint az ügyiratok selejtezésével összefüggő feladatokat.
 • Egyezteti és nyilvántartja az igazgató napi, heti szakmai programjait, nyilvántartást vezet az azokkal kapcsolatos határidőkről, amely alapján tájékoztatja az igazgatót.
 • Az igazgató személyéhez, hivatalos vendégeinek fogadásához kapcsolódó feladatokat lát el.
 • Végzi az ügyfélforgalommal kapcsolatos ügyfélfogadási tevékenységet (az ügyfélfogadás rendjével kapcsolatosan felvilágosítást ad).
 • Az ügykezelés szabályai szerint eljárva szervezi a feladatellátással kapcsolatos belső kapcsolattartást.
 • Az igazgató által hatáskörébe utalt ügyekben iratszerkesztést végez, továbbá kiadmányozásra előkészíti az iratokat, szükség esetén gépírói és egyéb adminisztratív feladatokat lát el.
 • Kezeli az Igazgatóság telefonközpontját, fénymásoló készülékeit.
 • Összehívja az Igazgatóság működését segítő fórumokat, elkészíti és kezeli a jegyzőkönyveket, emlékeztetőket.
 • Felel a bélyegzők kiadásáért és nyilvántartásáért.
 • Gondoskodik a titkárság működéséhez szükséges beszerzések intézéséről.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet
 • Legalább középfokú végzettség, középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Iratkezelői rendszer használatában szerzett gyakorlat
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat.
 • B – kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság.
 • Alapfokú angol nyelvtudás

 

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Pontos,- precíz munkavégzés.
 • Nagyfokú önállóság, gyors, hatékony munkavégzés.
 • Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás.
 • Elhivatottság.
 • Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása szükséges),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja:

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. június 21.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sándor Katalin osztályvezető nyújt, a 06-48-506-000-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/197/2024, valamint a feladatkör megnevezését: „iratkezelési ügyintéző”.
 • Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „iratkezelési ügyintéző” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2024. július 4.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • anp.nemzetipark.gov.hu
 • www.anp.hu
 • kozszolgallas.gov.hu

 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.