ANPI logo

A természetvédelmi területkezelés gépeinek bemutatása a Zempléni Tájegység területén

Pályázatok
Text.Published
2021. június 23.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájegységében a természetvédelmi célú területkezelési géppark fejlesztése a „Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén” megnevezésű uniós projekt keretében (KEHOP-4.1.0-15-2016-00028) valósult meg. 

A projekt még 2016-ban indult a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében. A fejlesztésnek köszönhetően mára a Zempléni Tájegységben is rendelkezésre áll a gyep-, erdő- és szántóterületek természetvédelmi kezeléséhez szükséges modern géppark. 

Bár a közvélekedés a természetvédelmet a teremtett természeti környezet szinte érintetlen állapotban tartásával azonosítja, ez messze nem fedi a valóságot. Az ország tíz nemzeti park igazgatósága aktív természetvédelmi kezeléseket is végez. Legelőterületeinket másfél évezreddel ezelőtti időtávban kezdték kialakítani honszerző eleink nagyszámú legelőállatuk számára. Mára a legeltető állattartás visszaszorulóban van, gyepterületeink újraerdősülésének, idegenhonos növényekkel történő fertőzésének vagyunk tanúi. A tájképileg is meghatározó gyepek nemcsak történelmünk részei, és nem csupán szénabálát szolgáltatnak: különleges életközösségek lakóhelyei is. Erdőterületeink elmúlt száz évben történt intenzív használata következtében természetes szerkezetüket vesztették, azok természetessé történő visszaalakításuk időt, munkaerőt és gépeket igényel. A szántóföldek intenzív művelése és az özönnövényfajok terjedése szintén káros hatással van a természetes tájszerkezetre. 

Összességében elmondható, hogy olyan rohamosan csökkenő természeti kincset tartunk a kezünkben, melynek rekonstrukciója nem tűr halasztást, a terület minőségi kezelése azonban csak a környezetet kevésbé terhelő, korszerű gépek alkalmazásával valósítható meg.

A természetvédelmi célú területkezelési munkálatok, azaz a gyepek, fás legelős élőhelyek, erdei élőhelyek rekonstrukciója során fő célunk az idegenhonos növényfajok visszaszorítása, a természetes szerkezeti változatosság visszaállítása. 

Természetesen ez egy hosszabb időtávú munka, azonban a projekt során beszerzett, nélkülözhetetlen mezőgazdasági és erdészeti géppark jelentős, minőségi bővülésével az eddigieknél jóval hatékonyabban végezhető el.

Az új eszközparkot Bodrogkeresztúrban, 2021. június 22-én mutattuk be az érdeklődők számára. 

Képgaléria


envelope

Text.NewsletterCallTitle

Text.NewsletterCallSummary
Text.NewsletterCallSummary
    Túrák és programok
    Túrainformációk
    Kiemelt helyszínek
    Környezeti nevelés
    A parkról
Text.ANPHeadquarter
Text.HeadquarterAddressText.HeadquarterAddressValue
Text.HeadquarterPhoneText.HeadquarterPhoneValue
Text.HeadquarterEmailText.HeadquarterEmailValue
Text.ANPPark
Text.ParkPhoneText.ParkPhoneValue
Text.ParkEmailText.ParkEmailValue
Text.Directions
Text.PrivacyPolicy
Text.HandicapPolicy
Text.CookiePolicy